ÚOCHB

Skupina Gabriela Birkuše

Vyléčení hepatitidy B
Skupina cíleného výzkumu
BIO cluster

O naší skupině

Jsme mezioborová výzkumná skupina medicinálních chemiků, virologů, imunologů, výpočetních chemiků a biochemiků zabývající se vývojem nových terapií chronické hepatitidy typu B, rakoviny a zánětlivých onemocnění. V současné době spolupracujeme se zahraničními partnery na identifikaci nových agonistů a antagonistů buněčné signální dráhy cGAS-STING, která hraje důležitou roli v rozpoznání volné dvojvláknové DNA v cytosolu. Aktivace této dráhy prostřednictvím DNA virového, mikrobiálního nebo nádorového původu vede k produkci interferonů I. typu a dalších prozánětlivých cytokinů a následnému spuštění kaskády protinádorové imunity nebo odpovědi vedoucí k vyléčení infekce. Naproti tomu, abnormální aktivace cGAS-STING signální dráhy přispívá k patofyziologii autoimunitních onemocnění, jako jsou zejména systemický lupus erythematodes nebo Aicardi Goutières syndrom.

[mikrofotografie viru hepatitidy B v záhlaví © Alain Grillet, Sanofi Pasteur]

image